Jdi na obsah Jdi na menu
 


Obec Čaňa leží 15 kilometrov juhovýchodne od Košíc. Je to prastará usadlosť, nachádzajúca sa na pravom brehu rieky Hornád a s okolitými dedinami tvorí južnú časť Hornoabovskej župy. Archeologické náleziská potvrdili, že ľudia na jej území žili už v staršej dobe kamennej. V roku 1978 bolo v chotári objavené rozsiahle pohrebisko zo staršej bronzovej. Hoci v ďalekej minulosti rozkrádači hrobov mnohé poškodili, našlo sa ešte veľa bronzového materiálu : bronzové spony, náhrdelníky, náramky, náušnice, nože a dýky, bronzové strelky do šípov, sekery, čakany, kostry ľudí. Bolo odkrytých a prebádaných 163 hrobov. Archeologickými vykopávkami boli objavené stopy osídlenia z doby laténskej, rímskej, sťahovania národov a slovanské osídlenie. Na severnej strane obce bol v roku 1170 vybudovaný rozsiahly kláštor, ktorý najprv patril Augustiniánom, potom rádu Premonštrátov až do tureckých vpádov do krajov na Slovensku. Obyvatelia obce chodili do kláštorného kostola, kým si v roku 1384 nevybudovali kostol v obci. V roku 1836 bol vymurovaný kostol reformovanej cirkvi. V obci bol i židovský kostol. Z rokov výstavby kláštora je doložená i obec Čaňa, ktorá sa vtedy menovala Chom, ešte starší je názov Chan. Od začiatku 14. Storočia, keď jej známym majiteľom bola grófska rodina Csányi /odtiaľ jej premenovanie na Čaňa/, obec rástla i stagnovala v závislosti od pomerov v Hornom Uhorsku. Obyvatelia obce od najstarších čias sa zaoberali poľnohospodárstvom, pastierstvom, rybolovom /bohaté vodstvo v chotári/ a remeslami. symboly obce Erb. Po prvýkrát sa s ním obyvatelia obce stretávajú v roku 1340 za panovania kráľa Karola Róberta (1288 - 1342). Obecný znak vyjadruje príslušnosť ku korune Uhorska a kraj, bohatý na zver a vtáctvo. Roľníctvo bolo hlavnou hospodárskou činnosťou, podporované remeselníctvom. Dostatok vodstva v chotároch zaisťoval aj rybolov. udalosti • Vybudovanie železničnej trate na úseku Košice – Miškolc v roku 1860; vybudovanie veľkej a modernej železničnej stanice v Čani. • Výstavba parno-elektrického mlyna, najväčšieho v strednej Európe v roku 1865. • Rok 1871 vybudovanie čanianskeho kaštieľa. • Výstavba budovy pošty v roku 1885, nová budova v roku 1965. • Školstvo: do roku 1908 existovali cirkevné školy – katolícka, reformovaná a židovská; potom vystavali novú budovu školy slúžila ako Štátna ľudová škola v Čani pre všetky deti. Prístavba školských tried a učiteľských bytov v roku 1960; výstavba novej školy s rozličnými prídavnými zariadeniami /telocvičňa, plavecký bazén, kuchyňa a jedáleň, ihriská / v roku 1993. V roku 1954 bola zriadená materská škola. • Rok 1912 založenie Hasičského zboru. • Rok 1921 založenie Futbalového oddielu. • Od roku 1945 je v Čani Zdravotné stredisko, od roku 1974 v novej budove. • V roku 1949 otvorenie závodu na území Čane – Železničnej priemyselnej a stavebnej výroby. • Od roku 1952 je v prevádzke Miestna ľudová knižnica. • Od roku 1953 má obec stále kino. • Rok 1957 založenie Jednotného roľníckeho družstva. • Rok 1977 výstavba nového Nákupného strediska. obyvatelia Obyvateľstvo abovskej župy sa živilo prevažne poľnohospodárstvom a remeselníctvom. Najviac sa pestovala pšenica, raž a zemiaky. V starých časoch, ale i v nedávnej minulosti prekvitali v Čani tieto remeslá: obuvník, krajčír, vyšívačka, kováč, kolár, stolár, tesár, murár, košikár, mäsiar, horár, elektrikár, záhradník, kamenár, mlynár a hrobár. Hojný výskyt agátových porastov a neďaleký les priam predurčovali i rozvoj včelárstva v Čani. Včelárenie v Čani jestvovalo od najstarších čias. rozloha a poČet obyvateĽov V dnešnej dobe má obec Čaňa rozlohu 1156 ha, xxx bytov a xxx obyvateľov. Členenie podľa vierovyznania: rímskokatolíkov 72,9%, reformovaných 14,8%, nezisten9 a bez vierovyznania 8% a ostaní 4,3% podrobnejšie Železničná stanica Trať z Košíc do Miškolca bola vybudovaná v roku 1860, železničná stanica so skladmi a rampami sa dobudovala do roku 1887. Vybudovanie tejto významenj trate dalo prácu sto robotníkom z Čane. Vstup Čaňa + ŽPSV Tento závod bol dobudovaný v roku 1947 a za vyše 50 rokov poskytoval stálu prácu 100 - 320 robotníkom z Čane a jej okolia. Jazero Ťažiť sa začalo v roku 1854. Na úpravu zvršku pod železničnú trať Košice - Miškolc, boli použité štrk a hlina. Potom sa ťažba rozšírila na ťažbu štrkopieskov na stavebné účely. Po roku 1945 už jazerá navštevovali i obyvatelia z okolia, čím sa táto časť začala meniť na rekreačná oblasť. Rybolov v čanianskych jazerách trvá dodnes.
 

Komentáře

Přidat komentář

Přehled komentářů

obyvatel čane

(hijack4, 31. 8. 2010 18:49)

obyvatelov z čane ako aj mňa teši, že mame takeho skveleho hudobnika prajem mu vela uspechov
i.mo kozmonauticka čaňa

odpoveď na text

(janko, 16. 10. 2009 9:43)

slovo "biva" sa správne spisovne píše "býva" a "prinas" sú 2 slová "pri nás". Ak neovládaš gramatiku, tak radšej nepíš na internet,ale venuj čas a energiu štúdiu slovenčiny. Kde žiješ?

text

(martin, 31. 5. 2009 17:12)

ano ja poznam martina krausza lebo ona biva prinas